Melle 2-3 Unit 6

Övningen är skapad 2014-09-02 av Annki75. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • hat hatt, mössa
  • jumping hoppande
  • little lilla, små
  • sat satt
  • stone sten
  • tuffet tuva
  • fox räv
  • wall mur
  • shoe sko

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/melle-2-3-unit-6.3745683.html

Dela