Mellankrigstiden

Övningen är skapad 2019-08-12 av Adelheidij. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ekonomisk depression När ekonomin i ett land går katastrofalt dåligt
 • Ruhrområdet En del av Tyskland med viktiga industrier
 • Inflation När värdet på pengar minskar
 • Hyperinflation Extrem inflation
 • Mussolini Italiensk diktator
 • NSDAP Det tyska nazistpartiet
 • The New Deal Ett projekt i USA för att få igång ekonomin genom statligt stöd
 • Nürnberglagarna Lagar som bland annat innebar att tyska judar förlorade sitt medborgarskap och rösträtt.
 • Kristallnatten Organiserade attacker på judiska affärer och synagogor under en natt 1938
 • Lenin Sovjetisk diktator
 • Stalin Sovjetisk diktator
 • Planekonomi Ett ekonomiskt system där staten planerar och styr ekonomin istället för företag och privatpersoner
 • kollektivjordbruk Istället för att bönder äger och brukar sin egen mark äger staten marken som brukas gemensamt
 • Gulag Sovjetiska arbetsläger för de som kritiserat kommunistpartiet eller ansågs opålitliga

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mellankrigstiden.9107287.html

Dela