Mellankrigstiden - begrepp

Övningen är skapad 2023-03-01 av oliviadyfvelsten. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Versaillesfreden fredsavtalet efter ww1, Tyskland får ta skulden & betala ett stort krigsskadestånd
 • Hyperinflation ett lands pengar försämras och priserna stiger - händer i Tyskland pga Versaillesfreden
 • Propaganda försöka påverka människor att tänka, tycka och göra på ett visst sätt
 • Dolkstötslegenden en myt/propaganda som handlade om att de tyska soldaterna hade kunnat vinna ww1 om de inte blivit förrådda av tyska judar och socialister som i hemlighet hade kommit överens om att begärt vapenstillestånd
 • Börskraschen på Wall Street finanskrasch i USA som gör att det blir lågkonjunktur och även depression i många länder
 • Ölkällarkuppen ett misslyckat nazistiskt kuppförsök att ta makten - Hitler hamnar i fängelse pga detta
 • Fascism nationalistisk ideologi, staten är gudomlig & landet ska styras genom våld
 • Mussolini Mussolinis var Italiens fascistiska ledare under mellankrigstiden han kallades för Il duce
 • Nazism en stark rasideologi - den ariska rasen var överlägsen & judarna underlägsen
 • Antisemitism hatet mot judar
 • Kristallnatten Natten då nazisterna (9-10 november) brände tusentals synagogor och slog sönder fönster och plundrade judiska butiker. Flera hundra judar dog och 30 000 fängslades och skickades till koncentrationsläger.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mellankrigstiden-begrepp.11439675.html

Dela