Meios

Övningen är skapad 2023-03-01 av Zjelvgren. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Interfas 1 DNA:t och centrosomerna kopieras
  • Profas 1 Kärnmembranet löses upp, DNA:t kondenseras till delningskromosomer, Homologa delningskromosomer intill varandra
  • Metafas 1 Delningskromosomerna samlade i en metafasplatta, Fullständig meiotisk kärnspole bildas
  • Anafas 1 Delningskromosomer dras mot varsin pol
  • Telofas 1 Två nya celler bildas
  • Profas 2 Centrosomen dubliceras, Kärnmembranet löses upp
  • Metafas 2 Fullständiga kärnspolar och metafasplattor bildas
  • Anafas 2 Systerkromatiderna dras mot varsin pol
  • Telofas 2 Fyra haploida celler bildas med enkel kromosomuppsättning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/meios.11432638.html

Dela