Mehr Taschengeld 1

Övningen är skapad 2019-07-21 av Anddob. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • das Taschengeld fickpengarna/veckopengen
 • reichen räcka
 • viel mycket
 • wenig lite
 • zu wenig för lite
 • im Monat i månaden
 • das Kind barnet
 • die Kinder barnen
 • das Jahr året
 • die Jahre åren
 • bald snart
 • mehr mer
 • die Verhandlung förhandlingen
 • unser, unsere vår/vårt
 • absolut absolut
 • schon redan/bara
 • das Geld pengarna
 • die Klamotten/die Kleider kläderna
 • wenn när
 • etwas något
 • jeden Monat varje månad

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mehr-taschengeld-1.9104455.html

Dela