Megafon 2 kpl 6 sanat

Övningen är skapad 2018-12-05 av Monazilla. Antal frågor: 47.
Välj frågor (47)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en vän, vännen, vänner, vännerna 3 ystävä
 • ett proffs, -et, -, -en 5 ammattilainen
 • en dansare, -n, -, -rna 5 tanssija
 • träna, tränar, tränade, tränat I harjoitella
 • en långpromenad, -en, -er, -erna 3 pitkä kävely
 • i ett år yhden vuoden ajan
 • vara, är, var, varit IV olla
 • färdig, färdigt, färdiga valmis
 • en show, -en, -er, -erna 3 esitys
 • med kanssa, mukana
 • olik, olikt, olika erilainen
 • tycka, tycker, tyckte, tyckt II om pitää jostakin
 • ett barn, -et, -, -en 5 lapsi
 • tycka, tycker, tyckte, tyckt II olla jotakin mieltä
 • en ungdom, -en, -ar, -arna 2 nuori
 • , mår, mådde, mått III voida (olotilasta)
 • en nybörjare, -n, -, -arna 5 aloittelija
 • jobba, jobbar, jobbade, jobbat I työskennellä
 • på scenen lavalla
 • ihop yhdessä
 • , får, fick, fått IV saada
 • trivas, trivs, trivdes, trivts II viihtyä
 • dansa, dansar, dansade, dansat I tanssia
 • en god vän hyvä ystävä
 • lika yhtä
 • pålitlig, pålitligt, pålitliga luotettava
 • viktig, viktigt, viktiga tärkeä
 • ärlig, ärligt, ärliga rehellinen
 • massor paljon
 • hjälpa, hjälper, hjälpte, hjälpt II auttaa
 • nära läheinen
 • förstå, förstår, förstod, förstått IV ymmärtää
 • både - och sekä - että
 • bråka, bråkar, bråkade, bråkat I riidellä
 • aldrig ei koskaan
 • så klart tietysti
 • ha, har, hade, haft IV olla, omistaa
 • bli, blir, blev, blivit IV tulla joksikin
 • bara vain, ainoastaan
 • lätt helposti
 • en bästis, -en, -ar, -arna 2 paras ystävä
 • säga, säger, sade, sagt IV sanoa
 • något dumt jotain tyhmää
 • bilda, bildar, bildade, bildat I muodostaa
 • förlåt anteeksi
 • Teaterhögskolan Teatterikorkeakoulu
 • för vild liian villi

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/megafon-2-kpl-6-sanat.8745262.html

Dela