Medicin 1 Nervsystemets sjukdomar (Stroke, MS mm)

Övningen är skapad 2017-11-30 av LindaStudion. Antal frågor: 51.
Välj frågor (51)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • CNS Centrala NervSystemet
 • PNS Perifera NervSystemet
 • Storhjärnan Den del av hjärnan som är störst och mest utvecklad hos människan.
 • Lillhjärnan En del av hjärnan som styr bl a muskelrörelser och balans
 • Hjärnhinnor Omger och skyddar hjärnan
 • Förlängda märgen Mellan hjärnan och ryggmärgen
 • Hjärnstammen Består av mitthjärnan, hjärnbryggan och förlängda märgen.
 • Perifera nerver Nerverna ute i kroppen
 • Somatiska nervsystemet den del av nervsystemet som ansvarar för viljestyrda aktiviteter.
 • Autonoma nervsystemet Den del av nervsystemet som man inte kan styra med viljan.
 • Sympatikus Sympatiska nervsystemet, "gaspedalen"
 • Parasympatikus Parasympatiska nervsystemet, "bromsen"
 • Reflexer Kroppens rektioner som vi inte kan styra, om du t ex bränner din hand så rycker du bort den.
 • Smärta En obehaglig känselupplevelse som ofta beror på att kroppen är skadad eller sjuk.
 • Neuron Nervcell
 • Dendrit Kort förgrenat utskott från en nervcell, mottagare för inkommande impulser.
 • Axon Det utåtledande utskottet från en nervcell, leder impulsen till mottagande cell.
 • Myelin Ett slags skyddande skal av fett över axonerna. Om det skadas kan du få MS
 • Synaps Ett ställe där en nervcell kontaktar en annan cell.
 • Mottagarcell, motorändsplatta Änden av cellen vid synapsen.
 • Transmittorsubstans Signalsubstans
 • Impuls, signal Signalen som förs över i synapsen
 • Stroke En sjukdom som drabbar hjärnan och oftast kommer plötsligt. Slaganfall
 • Hjärninfarkt Stroke orsakad av blodpropp i hjärnan.
 • Hjärnblödning Ett blodkärl (en åder) i hjärnan brister så att blod kommer ut i hjärnan.
 • TIA transitorisk ischemisk attack
 • AKUT-testet ansikte, kropp, uttal, tid
 • Hemiplegi Halvsidig förlamning
 • Afasi Talrubbning
 • Neglekt Omedveten om skadan
 • MS Multipel skleros
 • Parkinsons sjukdom Sjukdom som drabbar hjärnan
 • Epilepsi Störning i hjärnan som orsakar kramper
 • Trombos Blodpropp
 • Emboli Sjukdom som orsakas av blodpropp
 • Hematom Sprucket blodkärl
 • Aneurysm Pulsåderbråck
 • Intracerebrala blödningar Blödning inuti hjärnan
 • Lokalisation placering, var någonstans
 • Pyramidbanekorsning Nervbanornas korsning mellan förlängda märgen och ryggmärgen
 • Expressiv afasi Oförmåga att finna ord.
 • Impressiv afasi Oförmåga att förstå ord.
 • Apraxi Nedsatt förmåga/oförmåga att utföra rörelser.
 • Agnosi Nedsatt förmåga att känna igen föremål, lukt och smak.
 • Dysfagi Sväljningssvårigheter
 • Dysartri Svårt att uttala tydligt
 • Perception Hur man uppfattar och tar till sig information från omgivningen.
 • Mimik Ansiktsuttryck
 • Anamnes Sjukdomshistoria
 • ASA-preparat Mediciner med acetylsalisylsyra, typ Alvedon
 • Autoimmun sjukdom När kroppen attacker sig själv och skapar sjukdom.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/medicin-1-nervsystemets-sjukdomar-stroke-ms-mm.7853945.html

Dela

Annonser