Medicin 1 Nervsystemet och dess sjukdomar s 97-105

Övningen är skapad 2017-10-11 av LindaStudion. Antal frågor: 53.
Välj frågor (53)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Nervsystemet är ett organsystem som tar emot och lagrar information från omgivningen och kroppen, och som styr kroppen
 • Nervbana ledningsbana i hjärnan och ryggmärgen
 • Nervcell är en cell som skapar och skickar vidare signaler i kroppens nervsystem
 • Neuron Ett annat ord för nervcell
 • Axon Krokarna ut från nervcellen
 • Dendrit krokarna ut från axonen på nervcellen, typ trädets kvistar allra längst ut.
 • Signalsubstans är ett ämne som en cell använder för att skicka ett meddelande till en annan cell
 • Noradrenalin stresshormon, viktigaste signalsubstansen i kroppen
 • adrenalin bildas i binjurarna
 • Serotonin "må-bra" signalsubstansen
 • Myelin omger nervtrådarna i hjärna, ryggmärg och nerver. Som ett skal på en banan liksom.
 • CNS Centrala nervsystemet
 • PNS Perifera nervsystemet
 • Ryggmärgen bildar tillsammans med hjärnan det centrala nervsystemet. Ryggmärgen finns inne i kanalen som går genom kotorna i ryggraden.
 • Storhjärnan är den del av hjärnan som är störst och mest utvecklad hos människan
 • Lillhjärnan är viktig för att man ska kunna gå på ojämnt underlag, till exempel en stenig skogsstig.
 • Hjärnstammen består av mitthjärnan, hjärnbryggan och förlängda märgen.
 • Lober En del av hjärnan
 • Hjärnbarken är det tunna yttersta skiktet av storhjärnan
 • Hjärnbalken Vitt ämne som binder ihop de båda hjärnhalvorna
 • Limbiska systemet Finns på storhjärnans yta, styr våra känsloupplevelser, belöningssystemet och lustuppleveler
 • Hippocampus Del av limbiska systemet, betydelse för minnet, centrum för uppfattning av hot. Gör oss beredda på att fly eller slåss.
 • Vita hjärnsubstansen, substantia alba Innanför hjärnbarken, motoriska nerver som styr våra muskler.
 • Hjärnventriklarna Fyra vätskefyllda rum i hjärnan.
 • Likvor Produceras i hjärnventriklarna, skyddar hjärnan från stötar och transporterar näringsämnen till hjärnan.
 • Vänstra hjärnhalva Logik, språk, matematik samt tal- och skrivförmåga.
 • Högra hjärnhalvan konstnärliga aktiviteter som form, färg, konst och musik samt känslomässiga upplevelser.
 • Pannloben Centra för viljestyrka rörelser, talcentrum, centra för koncentration, planering, personlighet och identitet.
 • Frontalloben, lobus frontalis Samma som pannloben
 • Hjässloben, lobus parietalis Centrum för känsel, rörelser och minne.
 • Tinningloben, lobus temporalis Lukt- och hörselcentrum, centrum för språkförståelse, ljud och synintryck som är viktiga för läs- och skrivförståelsen.
 • Nackloben, lobus occipitis syncentrum
 • Hjärnstammen Styr våra inre organ. Består av mellanhjärnan, mitthjärnan, hjärnbryggan, och förlängda märgen.
 • Hjärnstammens uppgifter Centrum för kroppens automatiska funktioner som andning, blodtryck och puls. Sömnbehovet styrs här.
 • Mellanhjärnan, thalamus Omkoppling för syn- och hörselnerver, samt signaler från kropp till hjärna
 • Hypothalamus Samordnar autonoma nervsystemet och reglerar hormoner
 • Hypothalamus Kroppstemperatur, hunger, törst, sömn, vakenhet och sexualdrift.
 • Hypfysen, hjärnbihanget Reglerar utsöndring av olika hormoner.
 • Hjärnbryggan, pins Gränsen till förlängdamärgen
 • Förlängda märgen, medulla oblongata Längst ner i hjärnstammen och övergår i ryggmärgen.
 • Pyramidbanekorsningen Korsningen av nerver från vänster hjärnhalva som styr högra kroppshalvan och tvärtom.
 • Lillhljärnan, cerebellum Samordnar rörelser och upprätthåller balans.
 • Balansrubbning, ataxi Skador i lillhjärnan som gör det svårt med koordinationen av kroppsrörelser.
 • Hjärnhinnorna Skyddet mot slag och stötar
 • Hårda hinnan, dura mater Klär insidan av skallens ben
 • Epiduralrummet Innanför hårda hinnan, runt ryggmärgen
 • Spindelvävshinnan, araknoidea Mellanskikt mellan hårda och mjuka hinnan.
 • Mjuka hinnan, pia mater Närmast hjärnan, omsluter ryggmärgen.
 • Subaraknoidala rummet Mellan spindelvävshinnan och mjuka hinnan.
 • Likvor Skydd för hjärna och ryggmärg, prov kan tas där.
 • Ryggkoteartären, arteria vertebralis Artär som försörjer hjärnan med blod.
 • Gemensamma halspulsådern, arteria karotts communis Artär som ger blod till hjärnan.
 • ryggmärgen, medulla spinalis Ungefär en halvmeter lång hos en vuxen, tjock som ett lillfinger.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/medicin-1-nervsystemet-och-dess-sjukdomar-s-97-105.7648439.html

Dela

Annonser