Medicin 1 Nervsystemet och dess sjukdomar s 105-

Övningen är skapad 2017-10-11 av LindaStudion. Antal frågor: 41.
Välj frågor (41)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Perifera nervsystemet PNS nerver som leder signaler från hjärnan och ryggmärgen ut i kroppen. Leder även från kroppen till hjärnan.
 • Sensoriska nervbanor De nerver som förmedlar impulser till hjärnan.
 • Motoriska nervbanor De nerver som förmedlar impulser från hjärnan.
 • Hjärnnerver 12 par nervbanor
 • Spinalnerver, ryggmärgsnerver 31 par nervbanor
 • Sensoriska nerver Leder känsel och sinnesintryck från kroppen via ryggmärgen till hjärnan.
 • Motoriska nerver Leder rörelser från hjärnan via ryggmärgen till kroppen.
 • Det somatiska nervsystemet Från hjärnans motoriska centrum till kroppens olika muskler.
 • Det autonoma nervsystemet Styrs inte med vilja. Våra inre organ funkar automatiskt.
 • Sympatiska nervsystemet "Gaspedalen" i kroppen, aktivitet, hjärtrytm, höjning av blodtryck, flykt och aggression samt rädsla.
 • Alfa- och betareceptorer Påverkar organen till aktivitet
 • Beta-receptorblockerare Läkemedel som kan påverka och dämpa blodtrycket
 • Stresshormonerna Adrenalin och noradrenalin
 • Parasympatiska nervsystemet "Bromspedalen", sänker hjärtrytmen och tar hand om mag- och tarmkanalens funktioner.
 • Reflexer Icke viljestyrka aktiviteter, t ex svälj- och hostreflex.
 • Smärta Varnar och skyddar kroppen för olika skador.
 • MS, multipel skleros Sjukdom som angriper nervsystemet. Myelinet drabbas.
 • Myelin Fettsubstansen runt nervcellens långa utskott axonet.
 • Skleros Förhårdnader där myelinet skadats.
 • Autoimmun Kroppens immunförsvar reagerar mot nervcellens myelinskidor, och det skapar inflammationer.
 • Kontinuerlig fortlöpande, utan avbrott
 • Skov en period med försämring av sjukdomen.
 • hämmar Bromsar
 • RRMS En form av MS som kommer i skov.
 • Sekundär progressiv MS, SPMS Sjukdomen övergår i ett allvarligare kroniskt stadium med svåra symtom.
 • Spasticitet Musklerna blir spända och svaga, svårt att kontrollera rörelserna.
 • Pirrningar Det känns domnande, surrande under huden.
 • Koordinationsstörningar Svårighet att göra bestämda rörelser.
 • dysfunktion Rubbad funktion i kroppen
 • Anamnes sjukdomshistoria
 • neurologisk undersökning testa reflexer, känsel, balans och andra neurologiska funktioner
 • Lumbalpunktion Prov på ryggmärgsvätskan, kan visa inflammationer.
 • Bromsmedicin Medicin för att bromsa sjukdomsförloppet, motverka inflammation i hjärnan och ryggmärgen.
 • Antivirala läkemedel, interferoner Ska förhindra att inflammationer blommar upp, minskar antalet skov och bromsar utvecklingen av fysiska funktionsnedsättningar.
 • Glatirameracetat Ex på bromsmedicin
 • Natalizumab Ämne som bromsar kroppens immunsystem genom att hindra de vita blodkropparna från att ta sig in i CNS.
 • Kortison Medicin som ges för att dämpa den akuta inflammationen.
 • Stamcellsterapi Kroppens egna stamceller används efter cellgiftsbehandling.
 • Parkinsons sjukdom Vanligaste neurologiska sjukdomen hos äldre. Man får svårt att röra sig, och man får muskelkramper
 • Orsak till Parkinsons sjukdom Brist på signalsubstansen domapin.
 • Dopamin Främsta uppgiften är att kontrollera våra viljestyrka muskelrörelser, men även vår sinnesstämning. Utan dopamin blir vi stela och orörliga.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/medicin-1-nervsystemet-och-dess-sjukdomar-s-105.7673610.html

Dela