Medicin 1 Nervsystemet Instuderingsfrågor s 110

Övningen är skapad 2017-10-11 av LindaStudion. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vilka uppgifter har nervsystemet? Nervsystemet gör att kroppens olika delar fungerar på bästa sätt. Det reagerar blixtsnabbt och kan meddela olika delar av kroppen med hjärnans hjälp.
 • Vad heter nervcellens olika delar? Rita på papper också och visa upp. Cellkärna, dendriter, axon, myelin, synaps och signalsubstans
 • Förklara hur en nervimpuls går till? Nervcellens axon leder impulsen till andra celler genom synapsen.
 • Vad är CNS? Centrala nervsystemet. Som består av hjärna och ryggmärg.
 • Vad är PNS? Det perifera nervsystemet. Nerver utanför hjärnan och ryggmärgen, perifert, som förbinder nervcellerna med det centrala nervsystemet.
 • Viilka är storhjärnans uppgifter? Den mest utvecklade delen av hjärnan. Ska samordna centrala nervsystemets uppgifter.
 • Vilka är lillhjärnans uppgifter? Samordnar rörelser och upprätthåller balansen. Samarbetar med örat och centrum för syn och känsel som finns i storhjärnan.
 • Vilka är hjärnstammens uppgifter? Hjärnstammen styr våra inre organ och går från hjärnans undre sida till ryggmärgen.
 • Vilka uppgifter har hypofysen? Hypofysen reglerar utsöndringen av olika hormoner.
 • vilka uppgifter har hypotalamus? Hypotalamus samordnar det autonoma nervsystemet och reglering av hormoner.
 • Hur samarbetar hjärnhalvornas olika delar? Samarbetet sker genom loberna och hjärnbarken som binder ihop dem.
 • Vilka uppgifter har de olika loberna i hjärnan? Rita gärna på papper också. Pannloben/frontalloben = viljestyrka rörelser, talcentrum, koncentration, planering, personlighet och identitet. Hjässloben = känsel, rörelser, minne. Tinningloben = lukt, hörsel, språkförståelse, ljud och syn som är viktiga. Nackloben = syncentrum
 • Vad heter de olika hjärnhinnorna? Hårda hinnan, spindelvävshinnan och mjuka hinnan.
 • vilket uppdrag har de olika hjärnhinnorna? De ska skydda hjärnan mot slag och stötar.
 • vilken uppgift har ryggmärgen? Leder nerverna från och till hjärnan.
 • Vilken funktion har hjärnnerverna? Att leda impulser från våra sinnen, leda impulser till och från musklerna och övre delen av mag-tarmkanalen.
 • Vad är det somatiska nervsystemet? Impulser från hjärnans motoriska centrum som styr våra muskelrörelser.
 • Vad är det autonoma nervsystemet? Våra organ styrs automatiskt av detta.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/medicin-1-nervsystemet-instuderingsfragor-s-110.7674071.html

Dela