Medeltiden

Övningen är skapad 2019-12-09 av petterbirgersson. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • När var medeltiden? 1050-1523
 • Hur såg Sverigekartan ut under medeltiden? Finland var svenskt men inte Skåne, Halland, Blekinge eller Bohuslän.
 • Hur förändrades religionen i Sverige i medeltidens början? Folk gick från hedendom till katolsk kristendom.
 • Hur förändrades städerna under medeltiden? Det grundades många nya städer och de växte.
 • Hur var kungens makt i början av medeltiden? Den var liten och han kunde inte ens ta ut skatt från folket
 • Hur förändrades kungens makt under medeltiden? Den blev större så småningom på bekostnad av stormännen och landskapen.
 • Vilka religiösa förändringar skedde när medeltiden tog slut? Kung Gustav Vasa införde protestantismen och bröt med Katolska kyrkan
 • Vilka regler hade munkar och nunnor? De fick inte gifta sig och inte äga saker.
 • Vad gjorde munkar och nunnor en vanlig dag? De arbetade, bad och vilade.
 • Vilka uppgifter gjorde munkar och nunnor? De sjöng, skrev böcker, odlade örter, samlade gamla böcker, hjälpte sjuka och fattiga och arbetade med läkemedel.
 • Vad gjorde kyrkan så mäktig under medeltiden? Samarbete mellan kungen och kyrkan och människor rädsla att hamna i helvetet.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/medeltiden.9513552.html

Dela