Medeltiden

Övningen är skapad 2018-11-05 av Annki75. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Olof Skötkonung Sägs vara den förste kristne kungen i Sverige
 • Byalaget Ett samarbete mellan bönder i byn
 • Allmänning Skog och marker som byalaget ägde tillsammans
 • Tvåskifte Bonden odlade bara ena halvan av åkern. Den andra vilade, låg i träda.
 • Trälar Människor som tagits till fånga och arbetade som slavar.
 • Landbor Kallades de bönder som inte ägde jorden där de hade åkrar. De fick ge en del av skörden till jordägaren.
 • Storman Kallades den som ägde mycket jord på medeltiden.
 • Socken Ett område med en kyrka, en präst och kringliggande gårdar.
 • Tiondet Den skatt som betalades till kyrkan. Det var en tiondel av allt som producerades på gården.
 • Hedning Den som inte tror på den kristna guden.
 • Helgon Människor som levt som kristna förebilder. När de dog kunde biskoparna eller påven utse dem till helgon.
 • Reliker En kroppsdel eller ett föremål som har tillhört en person som efter sin död utses till helgon.
 • Pilgrimer De som gjorde långa vandringar för att be vid kända helgons gravar eller reliker
 • Jarl Den främsta mannen, vid sidan av kungen, i riket.
 • Fridslagar Lagar om kyrkofrid, tingsfrid, hemfrid och kvinnofrid.
 • Fredlös Den som blev utstött av samhället och inte hade några rättigheter.
 • Gästning Böndernas plikt att bidra med mat och husrum till kungen och hans folk.
 • Ledungen Böndernas skyldighet att försvara landet genom att utrusta krigsskepp åt kungen.
 • Frälse De som var befriade från att betala skatt till kungen
 • Ofrälse De som behövde betala skatt till kungen.
 • Ständerna Adel, präste, borgare och bönder.
 • Lagmannen En person som blivit vald till domare vid tinget.
 • Riddare En rustad krigare med lans på en stridshäst som stred för kungen.
 • Korståg Krigståg på medeltiden. Hade kristna korset på flaggorna.
 • Digerdöden Pestepidemi som spreds i Europa.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/medeltiden.8639170.html

Dela