Meara nalde

Övningen är skapad 2023-03-20 av LindaMarakatt. Antal frågor: 50.
Välj frågor (50)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • eanan jord, mark
 • mearra hav
 • goalki vindstilla
 • dolla eld
 • fiervá strand, sjökant
 • bassinmuorra grillpinne
 • sálttit salt (pl)
 • lávka ryggsäck
 • hersko godsaker, delikatesser
 • lihkolaš lycklig
 • sávri färsk (om fisk)
 • sáidi sej
 • bajil över
 • geiget att räcka fram
 • gahpa grädde
 • diibmá i fjol
 • njuiket fárrui att bli med
 • vuotna fjord
 • suhkat att ro
 • nágget propsa, tvista
 • mohtor motor
 • moddját att le
 • biigá piga
 • maŋŋelis senare
 • vuoššanguolli kokfisk
 • fierbmi nät
 • firpmiid oahppat vittja nät
 • suhkandáidu rokunskap
 • vajálduhttit att glömma
 • healbat att glömma
 • goddit guoli att få fisk
 • lassin i tillägg till
 • dorski torsk
 • Stáinnir havskatt
 • luoitit att släppa
 • čiekŋalas djup
 • duorgu snöra
 • fidnet få tag på
 • dohppet att gripa tag
 • balddonas skrämsel, fasansfull
 • iđistit att dyka upp
 • gearggus klar, färdig
 • českesbánat den med starka(skinande tänder
 • olmmái kompis, vän
 • gálgalit få av kroken
 • fanas/vanca båt
 • skávhli mås
 • máilbmi världen
 • giksit bli färdig (kokt)
 • fávru vacker

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/meara-nalde.11472178.html

Dela