Matteord sammanställning

Övningen är skapad 2019-02-13 av idanyl4. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ett tvådimensionellt koordinatsystem har två linjer, koordinataxlar, som är vinkelräta mot varandra och med nollpunkt i skärningspunkten (origo). (Koordinataxlarna bildar fyra kvadranter: första, andra, tredje och fjärde kvadrant.) Koordinatsystem
 • Den vågräta linjen i koordinatsystemet. X-axel
 • Den lodräta linjen i koordinatsystemet. Y-axel
 • Den punkt där axlarnas skär varandra. x=0 y=0, (0, 0) Origo
 • Den exakta positionen av en punkt i ett koordinatsystem. Koordinat
 • Som graf: En rät linje som visar att någonting höjs i jämn takt (samma lutning hela linjen). Linjära samband
 • Sambandet med linjära samband, priset höjs i jämn takt. T.ex priset ökar med 20 kr för varje kg. Jämförpris
 • När man sätter ut t.ex vikt och kostnad kallas det storhet. Storhet
 • Ett koordinatsystem som bara visar första kvadranten. Alltså endast positiva x- och y-värden. Diagram
 • En linje i ett diagram. Graf
 • Beskriver ett mönster i koordinatsystemet och även i andra sammanhang. Formel
 • Ökar lika mycker för varje kilogram. samma förändring av y då x ökar med 1. Proportionell
 • Annat namn för proportionellt samband. Proportionalitet
 • Någonting som aldrig förändras t.ex. tre är tre Konstant

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/matteord-sammanstallning.8896901.html

Dela