Mattebegrepp

Övningen är skapad 2017-09-27 av LindaStudion. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • siffra Det är ett tecken som man använder när man skriver ett tal.
 • Tal Berättar om antal siffror eller ordning i följd
 • Tiosystemet Ett positionssystem som använder tio siffror.
 • ental Skrivs med endast en siffra. t ex 1
 • Tiotal Antal om ca tio.
 • Hundratal Antal om ca hundra.
 • Tusental Antal om ca tusen.
 • Miljon 1 000 000
 • Positiva tal Tal som är större än noll.
 • Negativa tal Tal som är mindre än noll.
 • Jämna tal Heltal som går att dela med två.
 • Udda tal Heltal som inte går att dela med två.
 • Addition Plus. +
 • Term Talet som används i addition. T ex 3 + 3
 • Summa Svaret på additionen. T ex 3 + 3 = 6
 • Subtraktion Minus. -
 • Term Talet i subtraktionen. T ex 3 - 3
 • Differens Svaret på subtraktionen. T ex 3 - 3 = 0
 • Multiplikation Gånger. x
 • Faktor Talet i multiplikationen. T ex 3 x 3
 • Produkt Svaret på multiplikationen. T ex 3 x 3 = 9
 • Division Delat med. /
 • Täljare Översta talet i divisionen. 4/
 • Nämnare Understa talet i divisionen. /2
 • Kvot Svaret på divisionen. T ex 4/2=2
 • Prioriteringsregler Regler som talar om i vilken ordning tal räknas ut.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mattebegrepp.7590879.html

Dela

Annonser