Matte

Övningen är skapad 2021-09-15 av MiaSP. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • 5 X 7 35
 • 4900/100 49
 • 0, 35 x 100 35
 • 6 x 6 36
 • 8 x 7 56
 • 25 % 1/4
 • 75 % 3/4
 • 100 % En hel (1)
 • 0, 2 20 %
 • 1/5 0, 2
 • Celcius Mäta grader
 • Fryspunkt 0 grader
 • Kokpunkt 100 grader
 • -3 + 6 + 3
 • - 10 + 15 + 5
 • 0, 5 50 %
 • Mia har ätit en bit tårta hon har ätit en fjärdedel om hon har tre fjärdelar kvar
 • Om medelvärdet är 6 av 4 syskon vad är då summan? 24
 • 3,25 X 1000 3250
 • Vad har siffran 7 i talet 72 för värde? 70 (tiotal)
 • 1/3 av 24 km är 8 km
 • 10 % av 600 60
 • 30 % av 600 180
 • 25 % av 500 125
 • Origo (0, 0)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/matte.10561427.html

Dela

Annonser