Matte ord

Övningen är skapad 2019-05-14 av evvevelasco. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • det antal gånger en observation förekommer frekvens
 • summan delat på antal 3+4+5+6/4 medelvärde
 • mittersta värdet median
 • störst frekvens typvärde
 • median q2
 • medianen på nedre halvan nedre kvartilen
 • medianen på den högre halvan övre kvartil
 • kvartilavstång övre - nedre
 • variationsbredd största - minsta värdet
 • väldigt utsprit ingen korrelation
 • rak linje ner stark negativ korreöation
 • rakt linje uppåt strak positiv korrelation

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/matte-ord.9062135.html

Dela