Matspjälkningssystemet

Övningen är skapad 2023-05-25 av CharloppaB. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • munhålan cavum oris
 • tunga lingua
 • öronspottkörtel glandula parotis
 • undertungspottkörtel glandula sublingualis
 • undekäkspottkörtel glandula submandibularis
 • matstrupen oesophagus
 • magsäcken ventriculus
 • del 1 av magsäcken fundus ventriculi
 • del 2 av magsäcken corpus ventriculi
 • del 3 av magsäcken antrum
 • nedre magmunnen pylorus
 • nedre magmunnens slutmuskel sphincter pylori
 • tolvfingertarmen duodenum
 • tomtarmen jejunum
 • krumtarmen ileum
 • blindtarmen caecum
 • maskformiga bihaget appendix vermiformis
 • tjocktarmens uppåtstigande del colon ascendens
 • tjocktarmens tvärgående del colon transversum
 • tjocktarmens nedåtgående del colon descendens
 • tjocktarmens S-formade krök colon sigmoideum
 • ändtarmen rectum
 • analkanalen canalis analis
 • analöppningen anus
 • levern hepar
 • gallblåsan vesica fellea
 • gallgången ductus cysticus
 • gemensamma gallgången ductus choledochus
 • gallgångens och pankreas mynning i gallgången papilla vateri
 • bukspottköteln pancreas
 • bukartären truncus coeliacus
 • portådern vena portae
 • nervplexa, enteriska nervsystemet plexus myentericus
 • Nervplexa, enteriksa nervsystemet? plexus submucus
 • bukhinna peritoneum

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/matspjalkningssystemet.11549409.html

Dela