Matières scolaires

Övningen är skapad 2017-11-13 av SolCou. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • franska français
 • engelska anglais
 • tyska allemand
 • matematik maths
 • gymnastik sport
 • gymnastik EPS
 • historia och geografi histoire-géographie
 • biologi och kemi sciences de la vie et de la terre
 • fysik sciences physiques
 • musik musique
 • bild arts plastiques
 • teknik technologie
 • lunch déjeuner
 • rast récréation

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/matieres-scolaires.7784954.html

Dela