Materiella fallacies

Övningen är skapad 2021-02-23 av Imber. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Argument ad hominem Ett inlägg som angriper en ståndpunkt genom ett irrelevant argument mot den person som uttalat ståndpunkten
 • Tu quoque Du är inte bättre själv-argument
 • Poisoning the well Man misstänkliggör motparten i allmänhet
 • Straw man fallacy Ett inlägg som angriper en annan ståndpunkt än den som har framförts
 • Red herring Ett inlägg i en diskussion som avleder uppmärksamheten från ämnet
 • Whataboutism En typ av red herring
 • Argument ad populum A) Inslag i en argumentation som är ägnat att spela på känslor och inte tillför någonting i sak (pathos). B) Ett argument som hävdar att något är riktigt därför att de flesta anser är det är riktigt
 • Argument ad misercodiam Inslag i en argumentation som är ägnat att spela på medlidande och inte tillför någonting i sak (specialfall av ad populum A)
 • Argument ad baculum Ett inlägg som ger stryk åt den som inte håller med
 • Falsk auktoritet (argument ad verecundiam) I en av premisserna utpekas någon som auktoritet inom ett område där vederbörande inte har särskild sakkunskap
 • Cirkelargument (begging the question) Argument där slutsatsen är förutsatt i en av premisserna
 • Argument ad ignorantiam Ett argument som hävdar att något skall antas vara fallet därför att motsatsen inte är bevisad, och det inte finns något skäl att placera bevisbördan på motparten
 • Post hoc ergo propter hoc Ett argument som hävdar att A har orsakat B, eftersom B inträffade precis efter A, och inte ger något ytterligare stöd för ett orsakssamband
 • Slippery slope Ett argument som hävdar att varje förändring i en viss riktning kommer att leda till extrema konsekvenser i denna riktning, trots att en sådan utveckling inte är nödvändig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/materiella-fallacies.10302674.html

Dela