Matematiska formler

Övningen är skapad 2015-10-26 av Pontusnord. Antal frågor: 58.
Välj frågor (58)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a^x * a^y = a^(x+y)
 • a^x / a^y = a^(x-y)
 • (a^x)^y = a^xy
 • 1 / a^x = a^-x
 • y = a^x => x=alog(y)
 • y = e^x => x=ln(y)
 • x = ln(y) => y = e^x
 • log(x) + log(y) = log(xy)
 • log(x) - log(y) = log(x/y)
 • log(x^p) = p*log(x)
 • ABC form för rät linje ax+by+c=0
 • f'(a*ln(x)) = a/x
 • f'(tan(x)) = 1/((cos(x))^2)
 • f'(f(x)*g(x)) = f'(x)g(x)+f(x)g'(x)
 • f'(f(x)/g(x)) = (f'(x)g(x)-f(x)g'(x))/(g(x)^2)
 • f'(a^x) = (a^x)ln(a)
 • f'(e^kx) = ke^kx
 • Är derivatan av volymen med hänsyn på radien i ett klott eller en cylinder mantelarean
 • π/6 = (x grader) 30 grader
 • π/4 = (x grader) 45 grader
 • π/3 = (x grader) 60 grader
 • π/2 = ( x grader) 90 grader
 • sin(x+y) = sin(x)cos(y)+cos(x)sin(y)
 • sin(x-y) = sin(x)cos(y)-cos(x)sin(y)
 • cos(x+y) = cos(x)cos(y)-sin(x)sin(y)
 • cos(x-y) = cos(x)cos(y)+sin(x)sin(y)
 • Differansen för talen i summan är konstant aritmetisk summa
 • Kvoten mellan två tal i summan är konstant geometrisk summa
 • Kombinationer: n över k = n!/k!(n-k)!
 • Aritmetisk summa av x med starttalet x=k av och differansen 1 av n antal = n(n+k)/2
 • Geometrisk summa med k=0 och n element av x^k x^(n+1)-1/x-1
 • Derivatan av cireklsektorns area med hänsyn på radien cirkelbågen
 • sin(π/2-x) cos(x)
 • cos(π/2-x) sin(x)
 • f'(arcsin(x)) = 1/sqrt(1-x^2)
 • f'(arccos(x)) = -1/sqrt(1-x^2)
 • f'(arctan(x)) = 1/(1+x^2)
 • f'(arccot(x)) = -1/(1+x^2)
 • Roten ur ett positivt tal är alltid (positivt/negativt) positivt
 • Farliga fall (-, *, /) oändlighet-oändliget, 0*oändlighet, oändlighet/oändlighet
 • lim(x -> oändlighet): a^x/x^a = (a > 0, a > 1) oändlighet
 • lim(x -> oändlighet): x^a/alog(x) = (a>0, a>1) oändlighet
 • lim(x -> +-oändlighet): (1+1/x)^x = e
 • lim(x -> 0): sin(x)/x = 1
 • lim(x -> 0): ln(1+x)/x = 1
 • lim(x -> 0): (e^x-1)/x = 1
 • lim(x -> 0^+): x^a*ln(x) = (a > 0) 0
 • "Värdemängden" för arcsin(x) (svara x1, x2) -pi/2, pi/2
 • "Värdemängden" för arccos(x) (svara: x1, x2) 0, pi
 • "Värdemängden" för arctan(x) (svara: x1, x2) -pi/2, pi/2
 • "Värdemängden" för arccot(x) (svara x1, x2) 0, pi
 • Begrepp: funktion som kan bilda en invers injektiv
 • Begrepp: en funktion som är växande eller avtagande monoton
 • En konstant funktion (f(x)=C) är ökande eller avtagande? båda
 • Jämn eller udda funktion? f(-x)=f(x) jämn
 • Jämn eller udda funktion? f(-x ) = -f(x) udda
 • lim( x-> oändligheten) f(x)/x = k assymptot
 • lim( x-> oändligheten) f(x)-kx = m asymptot

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/matematiska-formler.5154968.html

Dela