Matematik Begrepp

Övningen är skapad 2019-12-08 av Igelkottendeluxe. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Tal från 0≤ naturliga tal
 • Tal som är kvoten av två heltal rationella tal
 • Tal som INTE är kvoten av två heltal irrationella tal
 • Tal från 0< positiva heltal
 • Tal från 0> negativa heltal
 • Tal som bara går att dela med sig självt och 1 primtal
 • (Heltal 1<) - primtal sammansatta tal
 • Bara en specifik kombo av primtal kan göra ett sammansatt tal. Vad kallas sådana specifika tal? primtalsfaktorer
 • När man multiplicerar båda delarna av ett bråk med samma faktor. Vad gör man? man... förlänger
 • Vad är a/b "" tal? Ho det är b/a. Ett ... inverterat tal
 • När bråk skrivs som (heltal + a/b). Det är en ... form blandad
 • ränta per år räntesats
 • En rak kurva som är obegränsad åt olika håll rät linje
 • En rak kurva som är begränsad åt båda hållen sträcka
 • En tårtbit som inte överstiger 180° från medelpunkten cirkelsektor
 • Vad kallas konceptet ↔? ekvivalens
 • Vad kallas konceptet → eller <— ? implikation
 • Om två trianglar överensstämmer i två vinklar är de... likformiga
 • Egenskap som kan mätas, jämföras eller beräknas storhet
 • En storhet som bara har storlek skalär
 • Den har både storhet och riktning vektor
 • Summan av två vektorer resultant
 • Antalet gynnsamma utfall / Antalet möjliga utfall = (inte bestämd form) sannolikhet
 • H, de gynnsamma utfallen består av H händelse
 • Tabell som visar sambandet mellan x och y värdetabell
 • En funktions tillåtna x-värden definitionsmängd
 • De värden på y som definitionsmängden ger värdemängd

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/matematik-begrepp.9510273.html

Dela