Massa ord - Part 3

Övningen är skapad 2019-09-18 av Cherkani. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Komponent Beståndsdel
 • Exegetik Bibeltolkning
 • Dogm Lära, trossats, lärosats
 • Bön Stärka en viss gudsbild, stärka relationen med gud
 • Myt Berättelser om hur allt har skapats och om hur allt hänger ihop. Ses som sanna inom religiös grupp.
 • Subjektiv Partisk, motsats till objektiv
 • Visuella uttryck (Ex) Ikoner, statyer, kalligrafi, arkitektur.
 • Agens Verksam faktor
 • Kontextualisera Sätta saker i ett sammanhang och inte använda meningar utan kontext.
 • Stipulativ Vars innehåll bestäms av den som gör den.
 • Essentiell Nödvändig, viktiga, väsentliga
 • Avart Dålig variant, avvikande art
 • Kanonisera Helgonförklara
 • Tradera Passera från släkt till släkt, vidareföra
 • Apparatur Utrustning, apparater
 • Disparat Olikartad, klart åtskild
 • Paradigm Världsbild, tankesätt, tankemönster, synsätt
 • Polemik Dispyt, ordkrig, ordfejd, åsiktsstrid
 • Konsolidera Stärka, stabilisera, “göra solid”
 • Förvanska Förvrida, förfalska, förändra till det sämre
 • Diffusion Utbredning, jämn spridning
 • Agna Gillra (fälla)
 • Essens Kärnpunkt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/massa-ord-part-3.9252074.html

Dela

Annonser