Massa ord - Part 2

Övningen är skapad 2019-09-18 av Cherkani. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Uhuru Fastän, även om, trots att
 • Modaliteter Karaktärs drag, egenskaper
 • Transcendent Andlig, översinnlig
 • Epifani Plötslig gudomlig uppenbarelse
 • Deus Otiosus Overksam gud
 • Erinra Påminna, göra uppmärksam
 • Orgiastisk Extatisk, upphetsad
 • Fons et origo Källa och ursprung
 • Skrud Högtidsdräkt, prydnad
 • Terra mater Moder jord (Mother earth)
 • Tvekamp Duell, slagsmål, kamp
 • Konfessionell Bekännelsetrogen, någon säger att “det här är sanningen”.
 • Normativ Svar baserad på normer
 • Deskriptiv Beskrivande svar.
 • Empirisk Grundad på erfarenhet, faktabaserat
 • Religionsvetenskap Det akademiskt institutionaliserade vetenskapliga studiet av religion
 • Apologetisk Försvarande svar.
 • Studium Studerande, forskning, granskning, undersökning
 • Professur Professortjänst, befattning som professor
 • Värna Skydda, försvara
 • Indoktrinering Manipulerning, åsiktsstyrning
 • Patriarkal Mansdominerade, mansstyrd
 • Wallraffa Låtsas vara en av gruppen. Uppträda och klä sig som dem för att forska. Etiskt inkorrekt.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/massa-ord-part-2.9252037.html

Dela