Marina Evertebrater Faunistik HH 2019

Övningen är skapad 2019-08-13 av Joakar980515. Antal frågor: 56.
Välj frågor (56)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Klass Maneter Klass Scyphozoa
 • Öronmanet Aurelia aurita
 • Röd brännmanet Cyanea capillata
 • Fylum Kammaneter Fylum Ctenophora
 • Amerikansk kammanet Mnemiopsis leidyi
 • Fylum Ringmaskar Fylum Annelida
 • Klass Havsborsmaskar Klass Polychaeta
 • Spiralrörmask Spirorbis spirorbis
 • Rovborstmask Nereis diversicolor
 • Sandmask Arenicola marina
 • Fylum Blötdjur Fylum Mollusca
 • Klass Musslor Klass Bivalvia
 • Amerikansk knivmussla Ensis directus
 • Sandmussla Mya arenaria
 • Östersjömussla Macoma balthica
 • Islandsmussla Arctica islandica
 • Blåmussla Mytilus edulis
 • Vanlig hjärtmussla Cerastoderma edule
 • Ostron Ostrea edulis
 • Japanskt jätteostron Crassostrea gigas
 • Klass Snäckor Klass Gastropoda
 • Vanligt strandsnäcka Littorina littorea
 • Vivipar strandsnäcka Littorina saxatilis
 • Trubbig strandsnäcka Littorina obtusata
 • Tusensnäcka Hydrobia sp.
 • Tornsnäcka Turritella communis
 • Pelikanfotsnäcka Aporrhais pespelicani
 • Valthornsnäcka Buccinum undatum
 • Nätsnäcka Nassarius reticulata
 • Fylum Leddjur Fylum Arthropoda
 • Infraklass Rankfotingar Infraklass Cirripedia
 • Slät Havstulpan Balanus improvisus
 • Räfflad havstulpan Semibalanus balanoides
 • Ordning Pungräkor Ordning Mysida
 • Pungräka Praunus flexuosus
 • Ordning Gråsuggor Ordning Isopoda
 • Vanlig tånggråsugga Idotea balthica
 • Sträv tånggråsugga Idotea granulosa
 • Ordning Märlkräftor Ordning Amphipoda
 • Strandloppa/kusthoppare Orchestia gammarellus
 • Sandhoppare Talitrus saltator
 • Tångmärla Gammarus locusta
 • Ordning Tiofotade kräftdjur Ordning Decapoda
 • Sandräka Crangon crangon
 • Östersjöräka Palaemon adspersus
 • Tångräka Palaemon elegans
 • Strandkrabba Carcinus maenas
 • Hummer Homarus gammarus
 • Havskräfta Nephrops norvegicus
 • Nordhavsräka Pandalus borealis
 • Krabbtaska Cancer pagarus
 • Fylum Mossdjur Fylum Bryozoa
 • Slät tångbark Membranipora membranacea
 • Taggig tångbark Electra pilosa
 • Fylum Tagghudingar Fylum Echinodermata
 • Vanlig sjöstjärna Asterias rubens

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/marina-evertebrater-faunistik-hh-2019.9108045.html

Dela