Marcus Alm

Övningen är skapad 2016-11-01 av LagaholmsskolanESn. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • der Leistungssportler elitidrottare
 • damals då på den tiden
 • der Termin avtalat möte
 • vernachlässigen försumma
 • übrigens förresten
 • Erwachsene vuxna
 • zurücklassen lämna kvar
 • aufgeben ge upp
 • der Mitglied-er medlem
 • behaupten påstå
 • das Auswärtsspiel bortamatch
 • der Zuschauer åskådare
 • die Ausdauer uthållighet
 • nachdenken tänka efter
 • überhaupt överhuvud taget
 • unterwegs iväg
 • das Angebot erbjudandet
 • schwierig svårt
 • sich entscheiden besluta sig
 • die Mühe möda, ansträngning
 • die Mannschaft en laget
 • das Tor -e målet
 • die Bundesliga alltyskan
 • gefallen tilltala, gilla
 • anfeuern heja på, peppa
 • das Gemüse grönsaker
 • die Verletzung skadan
 • mittlerweile under tiden

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/marcus-alm.5368751.html

Dela