Many Ways to Be Smart

Övningen är skapad 2018-10-01 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • rektor head teacher
 • höst autumn
 • sista last
 • alltid always
 • stolt över proud of
 • under during
 • skriva ett prov take a test
 • förra veckan last week
 • enkel easy
 • allting everything
 • unik unique
 • rätta prov score
 • känna know
 • kände knew
 • känt known
 • språk language
 • lita på trust
 • beroende av depend on
 • skratt laughter
 • oroa sig över worry about
 • ta hand om take care of
 • snäll kind
 • omtänksam thoughtful
 • försöka try
 • försökte tried
 • försökt tried
 • så bra som as well as
 • njuta av enjoy

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/many-ways-to-be-smart.8511652.html

Dela