Människans fysiologi

Övningen är skapad 2020-08-01 av SJSH11. Antal frågor: 41.
Välj frågor (41)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vävnad som täcker hud och slemhinnor Epitelvävnad
 • Vävnad som fungerar som stöd och förbindelse mellan vävnader och organ Stödjevävnad
 • Böjligt och hållfast protein som utgör en stor del av stödjevävnad Kollagen
 • Hur stor del av en människas vikt utgörs av muskelvävnad? 40-50%
 • Vilka är de två nervsystemen? Centrala, perifera
 • De fyra typerna av vävnad som cellerna som bygger upp kroppens organ hör till Epitelvävnad, stödjevävnad, muskelvävnad, nervvävnad
 • Processen varigenom föda spjälkas med hjälp av olika enzymer Hydrolys
 • Vilket enzym finns i saliv och påbörjar nedbrytningen av stärkelse? Amylas
 • "Slussar" i matstrupen Sfinktrar
 • Vilken typ av muskulatur är magsäckens väggar till stor del uppbyggd av? Glatt muskulatur
 • Enzym i magsaften som spjälkar proteiner Pepsin
 • (Cirka-)pH-värdet i magsäcken 2
 • Vilken åkomma kan man drabbas av om saltsyra och pepsin i magsäcken skadar cellerna snabbare än de hinner ersättas? Magsår
 • Bakterie som innehåller ammoniak och kan bidra till uppkomsten av magsår Heliobacter pylori
 • Hormon som stimulerar produktionen av magsaft Gastrin
 • Vilket organ utsöndrar galla och reglerar blodsockerhalten? Levern
 • Ämne som finns i galla och är en rest från nedbrytningen av röda blodkroppar, ger avföringen dess bruna färg Bilirubin
 • Ämnen som finns i galla och fungerar som tvättmedel (finfördelar fetter i tunntarmen) Gallsalter
 • Ämne som kan tillverkas i kroppen eller tillföras med föda och som levern syntetiserar gallsalter ur Kolesterol
 • I vilket organ tillverkas 0, 5-2 liter bukspott per dygn? Bukspottkörteln
 • Benämning för rörelser som gör att föda i tunntarmen drivs framåt via musklernas sammandragningar Peristaltik
 • 0, 5-1, 5 mm långa ”utskott” i tunntarmen som påverkar de peristaltiska rörelserna Villi
 • Var bildas bilirubin? Mjälten, benmärgen
 • Transportprotein för bilirubin Albumin
 • Vilken åkomma orsakas av en förhöjd halt av bilirubin i blodet? Gulsot
 • Proteiner som finns i blodplasma och syntetiseras i levern, är nödvändiga för koagulation Plasmaproteiner
 • Process som leder till att levern gör om kolhydrater och proteiner till fett Glykolys
 • Vilken polysackarid räknas INTE som kostfiber? Stärkelse
 • Fyra typer av ämnen som är essentiella i kosten Aminosyror, fettsyror, vitaminer, mineraler
 • Åkomma där vatten diffunderar ut i vävnader och orsakar svullnad Ödem
 • Vilka tre typer av ämnen räknas till lipider? Triglycerider, fosfolipider, steroider
 • Vilka typer av vitaminer är INTE vattenlösliga? A, D, E, K
 • Vad transporteras av hemoglobin? Syre
 • Andningsrörledningar som finns hos insekter Trakéer
 • Vilken sorts celler täcker luftvägarnas yta? Epitelceller
 • Flimmerhår som transporterar slem från luftvägarna till svalget och matstrupen Cilier
 • De två luftrör som luftstrupen förgrenas i (ett till vardera lunga) Bronker
 • Slutstationen för inandningsluften, lungblåsorna, som finns runt bronkiolerna Alveoler
 • Vilken muskel kontraherar och påverkar inandningen genom att brösthålan vidgas Diafragman
 • Hur stor är volymen för ett normalt andetag? 500 ml
 • Bestående luftrörsinflammation som orsakas av rökning som förstör cilier i luftvägarna KOL

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/manniskans-fysiologi.9823687.html

Dela