Malala, alla

Övningen är skapad 2021-10-14 av asis. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • utbildning education
 • genom through
 • prov exam
 • kirurgi surgery
 • fortsätta continue
 • förutom except
 • svaghet weakness
 • mod courage
 • ryggrad spine
 • skada, göra illa harm
 • provocera provoke
 • outtröttligt tirelessly
 • frispråkig outspoken
 • mirakulöst miraculously
 • orättvisa injustice

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/malala-alla.10659570.html

Dela