Makro 2

Övningen är skapad 2019-05-15 av lollosuleman. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Is- Kurvan är - Negativt lutande
 • LM-kurvan är - Positivt lutande
 • LM-kurvan - Efterfrågan på pengar
 • IS- Kurvan Förhållande mellan (r) och produktionen (Y) i den kensyanistiska modellen
 • Planerade utgifter = PE
 • PE = Y Faktiska utgifter
 • Nominell växelkurs = e
 • Våra priser = P
 • Priserna i omvärlden = P*
 • Lågkonjuktur = Depression
 • "Mild" lågkonjuktur - Recessioner
 • Tillväxtstaken = g
 • Är y noll - Yo
 • Är en fiktion av tiden (t) - y
 • Aggregerad efterfrågan (AD) - Beskriver sambandet mellan P och efterfrågad kvantitet av Y.
 • Aggregerat utbud (AS) - AS- kurvan beskriver hyr mycket varor och tjänster som bjuds ut vid olika prisnivåer (P).
 • Långsiktiga utbudskurvan - LRAS
 • Jämvikt på varumarknaden - Y = C (Y_T) + I (r) + G + NX (e)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/makro-2.9081098.html

Dela