Magic 7, Verb - temaformerna

Övningen är skapad 2018-02-06 av cedvardsson. Antal frågor: 81.
Välj frågor (81)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vara be was been
 • bära bear bore born
 • slå, besegra beat beat beaten
 • börja begin began begun
 • slå vad bet bet bet
 • bita bite bit bitten
 • blåsa blow blew blown
 • ta med bring brought brought
 • bryta, spricka burst burst burst
 • fånga catch caught caught
 • välja choose chose chosen
 • komma come came come
 • krypa creep crept crept
 • klippa cut cut cut
 • göra (do) do did done
 • köra drive drove driven
 • äta eat ate eaten
 • falla fall fell fallen
 • mata feed fed fed
 • känna feel felt felt
 • slåss fight fought fought
 • hitta find found found
 • flyga fly flew flown
 • glömma forget forgot forgotten
 • get got got
 • ge give gave given
 • go went gone
 • växa grow grew grown
 • hänga hang hung hung
 • ha have had had
 • höra hear heard heard
 • gömma hide hid hidden
 • slå, träffa hit hit hit
 • hålla hold held held
 • skada hurt hurt hurt
 • (be)hålla keep kept kept
 • veta know knew known
 • lägga lay laid laid
 • leda lead led led
 • lära sig learn learnt learnt
 • lämna leave left left
 • låta let let let
 • ligga lie lay lain
 • göra, tillverka make made made
 • betyda mean meant meant
 • träffa meet met met
 • betala pay paid paid
 • ställa put put put
 • läsa read read read
 • rida ride rode ridden
 • springa run ran run
 • se see saw seen
 • sälja sell sold sold
 • skicka send sent sent
 • sätta (ställa) set set set
 • sy sew sewed sewn
 • skaka shake shook shaken
 • skina shine shone shone
 • skjuta shoot shot shot
 • stänga shut shut shut
 • sjunka sink sank sunk
 • sitta sit sat sat
 • sova sleep slept slept
 • glida slide slid slid
 • stava spell spelt spelt
 • tillbringa spend spent spent
 • sprida spread spread spread
 • stå stand stood stood
 • fastna stick stuck stuck
 • svära swear swore sworn
 • simma swim swam swum
 • ta take took taken
 • lära ut teach taught taught
 • berätta tell told told
 • tänka think thought thought
 • kasta throw threw thrown
 • förstå understand understood understood
 • vakna wake woke woken
 • bära, ha på sig wear wore worn
 • gråta weep wept wept
 • vinna win won won

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/magic-7-verb-temaformerna.7042136.html

Dela