Magic 7, kap. 16, School project

Övningen är skapad 2018-02-06 av cedvardsson. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • projekt project
 • knackar knocks
 • går in enters
 • vatten water
 • komma ikapp catch up
 • fortsätter carries on
 • att fortsätta carry on
 • avsluta finish
 • låter sound
 • tillgångar supplies
 • sökord search phrase
 • träffar result
 • klickar på clicks on
 • internetsida website
 • kollar checks
 • skärm screen
 • använda use
 • lagar mat cook
 • utan without without
 • liv life
 • växter plants
 • överallt everywhere
 • floder rivers
 • luft air
 • ordentligt, noggrant carefully
 • i timmar for hours
 • närmaste nearest
 • källa, brunn well
 • sjukdomar diseases
 • smutsig dirty

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/magic-7-kap-16-school-project.7558660.html

Dela