Magic 5 Sightseeing in New York - ord

Övningen är skapad 2018-02-06 av cedvardsson. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • rundtur sightseeing
 • har kommit have arrived
 • komma till arrive in
 • stad city
 • trafikstockningar trafic jams
 • rundtursbåt Circle Line boat
 • 1609 m mile
 • tvilling twin
 • förstördes were destroyed
 • bro bridge
 • förenar connects
 • byggdes was built
 • äldsta oldest
 • hängbro suspension bridge
 • många lots of
 • kinesisk Chinese
 • bege sig till, åka till head for
 • byggnad building
 • högsta tallest
 • gjordes färdig was completed
 • glittra glitter
 • rostfritt stål stainless steel
 • fönsterkarmar window frames
 • Förenta Nationerna The United Nations
 • länder countries
 • land country
 • uppdrag mission

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/magic-5-sightseeing-in-new-york-ord.7623617.html

Dela