Mag-tarmkanalen

Övningen är skapad 2021-12-09 av matildasjoblom. Antal frågor: 53.
Välj frågor (53)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • sekretion utsöndring
 • absorption upptag
 • exkretion ämnen som ej absorberats (avföring)
 • epigastriet område mitten, högt av buken
 • oesophagus matstrupen
 • ventriculus gaster magsäcken
 • duodenum första del av tunntarm
 • jejenum andra del av tunntarm
 • ileum tunntarmens sista del
 • colon tjocktarm
 • colon sigmoideum tjocktarmens sista del
 • hepar lever
 • vesica fellea gallblåsan
 • pancreas bukspottkörteln
 • pylorus ringmuskel i slutet av magsäcken (nedre magmunnen)
 • cardia övre magmunnen
 • fundus ventriculi magsäckens översta del (efter magmunnen)
 • corpus ventriculi magsäckens mittersta del
 • antrum ventriculi sista delen av magsäcken
 • curvatura major magsäckens stora kurvatur
 • curvatura minor magsäckens lilla kurvatur
 • mesenterium tarmkäx
 • serosa yttersta del av tunntarmsväggen. lös bindväv och bukhinna
 • muscularis skikt näst längst ut av tunntarmen, muskler
 • submucosa tunntarmens näst innersta del, bindvävskikt och nätverk av neuron
 • mucosa tunntarmens innersta del, slemhinna, epitel och bindväv
 • vili tarmludd
 • mikrovili mikrotarmludd
 • appendix veriformis blindtarmens bihang
 • rectum ändtarm
 • caecum blindtarm
 • anus analöppningen
 • teniae 3 längsgående muskelband som rynkar tjocktarmen
 • haustra utbuktningar i tjocktarmen
 • cavum oris munhålan
 • glandula parotis öronspottskörteln
 • glandula sublingualis undertungspottkörteln
 • glandula submandibularis underkäkspottkörteln
 • papilla duodeni major gall- och bukspottkörtelgångens gemensamma mynning i tunntarmen
 • ductus choledochus gallgången
 • ductus pancreaticus bukspottkörtelgången
 • peritoneum bukhinna
 • parietal bukhinna mot bukväggen
 • visceral bukhinnan mot inre organ
 • retroperitoneala organ som ligger bakom bukhinnan
 • intraperitoneala organ som ligger innanför bukhinnan
 • omentum "fettförkläde". bukhinna från magsäcken som hänger ner över tarmarna
 • vena portae hepatis portådern. från matspjälkningssystemet till levern innan hjärtan
 • lien mjälten
 • thymus brässen
 • epiglottis struplock
 • pharynx svalget
 • larynx struphuvudet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mag-tarmkanalen.10762429.html

Dela