Mag- och tarmorganen

Övningen är skapad 2020-01-14 av stigra03. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ändtarm rectum
 • tolvfingertarmen duodenum
 • nedre magmun pykorus
 • munhåla cavum oris
 • gallblåsa vesica fellea
 • bukspottskörtel pancreas
 • tjocktarm colon
 • TUNGA lingua
 • matstrupe esophagus
 • magsäck ventrikel
 • en del av tunntarmen jejunum
 • lever hepar
 • struplock epiglottis
 • ändtarmsöppning anus
 • tunntarm ileum
 • sammandragninng peristaltik
 • blindtarmsbihang appendix
 • tarmludd villi
 • gallgång ductus choledocus
 • kemisk nedbrytare enzym
 • blindtarm cekum
 • svalget pharynx
 • övre magmun cardia

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mag-och-tarmorganen.9546621.html

Dela