M.

Övningen är skapad 2020-05-07 av Svenskan. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ett problem a problem
 • två problem two problems
 • han sa he said
 • han såg he saw
 • det känns it feels
 • jag vill spela I want to play
 • hon har rätt she is right
 • besöka visit
 • det var gott it was delicious
 • jag har läst I have read
 • ett prov a test
 • två prov two tests
 • hon dog she died
 • jag känner mig I feel
 • jag tror det I think so
 • jag tror inte det I don't think so

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/m.9769757.html

Dela