Luonddunamahusat

Övningen är skapad 2023-05-09 av AKMA. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • várri fjäll
  • jávri sjö
  • johka bäck
  • vággi dal
  • gáisá högfjällstopp
  • njárga udde
  • čohkka fjälltopp
  • luohkká sluttning
  • vuovdi tät skog
  • gorži vattenfall

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/luonddunamahusat.11534663.html

Dela