luonddu namahusat

Övningen är skapad 2019-04-11 av Albbas. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • albmi himmel
 • áhpi hav, stor myr
 • áibmu luft
 • ája kallkälla
 • ávttát slaktplats
 • báiki ställe
 • várregaska fjällplatå
 • várrečohka fjälltopp
 • gáisi högfjällstopp
 • vuopmi lövskog
 • vuovdi barrskog
 • beahci tall
 • soahki björk
 • eatnu älv
 • johka bäck
 • dievvá kulle
 • vággi dal
 • jeaggi myr
 • gorži vattenfall

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/luonddu-namahusat.9027015.html

Dela