L'Umbria

Övningen är skapad 2021-10-13 av LindhFrida98. Antal frågor: 59.
Välj frågor (59)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • upptagen ocupato
 • ledig libero
 • den här questo
 • eller hur vero
 • oj då caspita
 • intressant interessante
 • full piena
 • också anche
 • hur är com'è
 • konstigt strano
 • ursäkta plural scusate
 • plats posto
 • jag är ledsen/tyvärr mi dispiace
 • längre fram più avanti
 • jag slår vad om att scommetto che
 • hur kommer det sig come mai
 • utlänningar stranieri
 • semester vacanza
 • nu adesso
 • att se vedere
 • kanske/möjligtvis quasi quasi
 • jag också anch'io
 • men però
 • stationen stazione
 • allora
 • ryggsäcken lo zaino
 • pengarna i soldi
 • dokumenten i documenti
 • polisen polizia
 • polisman poliziotto
 • jag hittar trovo
 • sul
 • desperat disperato
 • vi tar hand om det här sistemiamo le cose
 • er vostro
 • den här questo
 • den var era
 • söt carina
 • intelligent intelligente
 • jag bjuder ofro io
 • unge man giovanotto
 • åtminstone almeno
 • här är ecco
 • det finns ci sono
 • självklart certo
 • tursam fortunato
 • verkligen daverro
 • ung. "det blir bra" va bene
 • tillsammans insieme
 • jättevacker bellissima
 • jättebra benissimo
 • okej d'accordo
 • att beställa/ta prendere
 • utställningar esibizioni
 • ängnad åt dedicato
 • kyssar baci
 • innehåller contiene
 • de spelar suonano
 • framför davanti

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lumbria.10655955.html

Dela