Lulesamiska verb

Övningen är skapad 2022-04-27 av tuffajuffa. Antal frågor: 53.
Välj frågor (53)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • att arbeta barggat rg
 • att lyssna gulldalit
 • att skola (ska) galggat lg
 • att hindra/störa árret r
 • att sitta tjåhkkåhit
 • att köra vuodjet j
 • att vänta vuorddedit
 • att hämta viedtjat tjj
 • att föra doalvvot lv
 • att prata ságastit
 • att höras gulldalit
 • att börja läsa låhkåt g
 • att skriva tjállet l
 • att titta/se gähttjat
 • att fotografera gåvvit vv
 • att filmma filmmit mm
 • att rita sárggot rg
 • att måla bájnnit jn
 • att träna hárjjidallat l
 • att gå vádtset tts
 • att springa viehkat g
 • att cykla duolmmot lm
 • att åka utför skerastit
 • att åka skidor tjuojggat jg
 • att simma vuojadit
 • att dansa gärssulit
 • att leka ståhkat g
 • att leka stuvssit
 • att plocka (bär) muorjjit
 • att fiska guollit ll
 • att röka (om mat) suovastuhttet ht
 • att handla oaseestit
 • att betala mákset vs
 • att städa snivvit vv
 • att tvätta bassat s
 • att hänga upp (kläder) gahtsot ts
 • att vika (kläder) máhttsot ts
 • att dricka juhkat g
 • att äta bårrat r
 • att fika svarkestit
 • att laga (mat) málestit
 • att tvätta sig basádit
 • att torka (håret) sagárdit
 • att borsta tänderna skuorrot r
 • att kissa tjissat
 • att pinka gådtjåt tjj
 • att bajsa bajkket jk
 • att sova oadet
 • att vila vuojŋnadit
 • att somna oaddát
 • att söva (natta) oaddádit
 • att klä på sig gárvvunit
 • att klä på sig bivtastit

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lulesamiska-verb.10943140.html

Dela