Lukusanat (0-1000)

Övningen är skapad 2018-12-10 av ekarvi. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • noll 0
 • en, ett 1
 • två 2
 • tre 3
 • fyra 4
 • fem 5
 • sex 6
 • sju 7
 • åtta 8
 • nio 9
 • tio 10
 • elva 11
 • tolv 12
 • tretton 13
 • fjorton 14
 • femton 15
 • sexton 16
 • sjutton 17
 • arton; aderton 18
 • nitton 19
 • tjugo 20
 • tjugotvå 22
 • tjugofem 25
 • tjugosju 27
 • trettio 30
 • fyrtio 40
 • femtio 50
 • sextio 60
 • sjuttio 70
 • åttio 80
 • nittio 90
 • ett hundra 100
 • ett tusen 1000
 • sextioåtta 68
 • sjuttiofyra 74
 • nittiotre 93
 • trettionio 39
 • åttiotvå 82
 • fyrtiosex 46
 • femtiosju 57

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lukusanat-0-1000.7851793.html

Dela