löst sammansatta verb

Övningen är skapad 2019-10-23 av Hasthaman. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hämta abholen
 • jag hämtar ich hole ab
 • jag har hämtat ich habe abgeholt
 • hänga upp aufhängen
 • jag hänger upp ich hänge auf
 • jag har hängt upp ich habe aufgehängt
 • sluta aufhören
 • jag slutar ich höre auf
 • jag har slutat ich habe aufgehört
 • städa aufräumen
 • jag städar ich räume auf
 • jag har städat ich habe aufgeräumt
 • köpa einkaufen
 • jag köper ich kaufe ein
 • jag har köpt ich habe eingekauft
 • föreställa sig sich vorstellen
 • jag föreställer mig ich stelle mich vor
 • jag har föreställt mig ich habe mich vorgestellt
 • stänga zumachen
 • jag stänger ich mache zu
 • jag har stängt ich habe zugemacht

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lost-sammansatta-verb.9395825.html

Dela