Löst sammansatta verb

Övningen är skapad 2017-09-19 av petraa. Antal frågor: 19.




Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • einkaufen handla
 • aufräumen städa
 • anfangen börja
 • vorschlagen föreslå
 • aufhängen hänga upp
 • anrufen ringa
 • mitkommen komma med
 • austrinken dricka ur
 • aufhören sluta
 • zurückgeben ge tillbaka
 • aufstehen stiga upp
 • abholen hämta
 • zurückkommen komma tillbaka
 • zumachen stänga
 • aufschreiben skriva upp
 • zuhören lyssna
 • aufmachen öppna
 • fernsehen se på TV
 • anziehen klä på sig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lost-sammansatta-verb.4432530.html

Dela