LONDON Information column 3.

Övningen är skapad 2018-09-01 av zusanne. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Egendom Property
 • Tunnelbanevagnar Underground carriages
 • Du BÖR gå PERSONLIGEN. You SHOULD go IN PERSON.
 • Post Mail
 • Om du LÄMNAR NÅGOT... If you LEAVE ANYTHING...
 • FRIMÄRKEN KAN KÖPAS på postkontor. STAMPS CAN BE BOUGHT at post offices.
 • ...frimärken är ofta även TILLGÄNGLIGA i andra affärer OCKSÅ. ...frimärken are often AVAILABLE in other shops AS WELL.
 • Allmänna helgdagar Public holidays
 • Offentliga tjänster Public services
 • Kommer ni på NYÅRSDAGEN? Are you coming on NEW YEAR'S DAY?
 • I alla STÖRRE städer. In all MAJOR cities.
 • Antingen eller. Either or.
 • Tidningsbutiker Newsagents'
 • Tågstationer Railway stations
 • INSTRUKTIONER över hur du använder dem... INSTRUKTIONS on how to use them...
 • Kan hitttas Can be found
 • Förfrågningar Enquiries
 • Telefonkatalog Directory

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/london-information-column-3.2723175.html

Dela