LONDON Information column 1.

Övningen är skapad 2018-09-01 av zusanne. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Hotellbokning Hotel bookings
 • Försäljning av TURISTBILJETTER. Sales of TOURISTS TICKETS.
 • GUIDEBÖCKER GUIDEBOOKS
 • Har du en KARTA över USA? Do you have a MAP of the U.S.?
 • Jag ringer henne DAGLIGEN. I call her DAILY.
 • De har FÖRKORTADE tider UNDER sommaren. They have REDUCED hours DURING the summer.
 • Tunnelbanestation AVGÅNGSHALL Underground Station CONCOURSE
 • Visitor Besökare
 • Jag har EN GUIDEBOK. I have got A GUIDEBOOK.
 • Guideboken UPPDATERAS DAGLIGEN. The guidebook IS UPDATED DAILY.
 • Ett EVENEMANG An EVENT
 • Du BARA RINGER... You SIMPLY DIAL...
 • VAD HÄNDER denna veckan? WHAT'S ON this week?
 • ÅRLIGA evenemang ANNUAL events
 • Vi ska BESÖKA EN UTSTÄLLNING. We are going to VISIT AN EXHIBITION.
 • VAKTBYTE CHANGING THE GUARD
 • BLOMSTERSHOW FLOWER SHOW
 • HISTORISKA PLATSER HISTORIC SIGHTS
 • RIVERBOAT FLODBÅT
 • HANDIKAPPAD DISABLED
 • Information för handikappade kan ERHÅLLAS (INHÄMTAS)... DISABLED Information can be OBTAINED...
 • Jag vill SPARA pengar. I want to SAVE money.
 • Jag kan TA MIG RUNT enkelt med buss. I can GET AROUND easily by bus.
 • Guiden INKLUDERAR KARTOR. The guide INCLUDES MAPS.
 • Hälso- och sjukvård Health care
 • En MEDBORGARE A CITIZEN
 • I ETT AV DESSA länder... IN ONE OF THESE countries...
 • Du MÅSTE SE TILL... You HAVE TO MAKE sure...
 • SJUKFÖRSÄKRING HEALTH INSURANCE
 • EN STOR RÄKNING A LARGE BILL
 • Olyckligtvis Unfortunalety
 • En OLYCKA. An ACCIDENT.
 • FÖRLORAD EGENDOM LOST PROPERTY
 • EGENDOM PROPERTY
 • Förlorad egendom HÅLLS KVAR i en vecka. Lost property IS HELD for one week.
 • Det kommer att VIDAREBEFORDRAS till... It will be FORWARDED to...
 • FLERA MEDBORGARE SEVERAL CITIZENS

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/london-information-column-1.2718517.html

Dela