LONDON INFO (questions)

Övningen är skapad 2018-09-01 av zusanne. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Brandkåren The fire brigade
 • Kan du NÄMNA två saker som... Can you MENTION two things that...
 • Jag har ett TELEFONKORT. I have got a TELEPHONE CARD.
 • Jag ska till POSTEN. I am going to THE POST OFFICE.
 • Du måste SLÅ numret. You have to DIAL the number.
 • Har du ETT RESEKORT? Do you have A TRAVELCARD?
 • Ge två olika ANLEDNINGAR. Give two different REASONS.
 • Hur mycket måste en svensk MEDBORGARE betala? How much must a swedish CITIZEN pay?
 • Vart brukar du VANLIGTVIS gå? Where do you USUALLY go?
 • Vill du veta om TRIPPER (UTFLYKTER) på Themsen? Do you want to know about TRIPS on the Thames?
 • Vi har FLERA ALLMÄNNA helgdagar. We have SEVERAL PUBLIC holidays.
 • På pubar finns det speciella REGLER för unga människor. In pubs there are special RULES for young people.
 • Har du ringt till BRANDKÅREN? Have you called THE FIRE BRIGADE?
 • Jag har redan NÄMT det. I have already MENTIONED it.
 • Har du ett TELEFONKORT? Do you have a PHONE CARD?
 • Jag har ett RESEKORT. I have got a TRAVELCARD.
 • Medborgare Citizen
 • Vanligtvis Usually
 • Regler Rules
 • Allmänna Public
 • Regler Rules
 • Unga människor Young people

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/london-info-questions.2718376.html

Dela