LOISTAVA JUTTU 8

Övningen är skapad 2020-12-03 av JennieNykanen. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • aikakausi period, tidevarv
 • aikakausilehti tidsskrift, magasin
 • e-lukulaite e-läsapparat
 • epäolennainen oväsentlig, mindre betydande
 • joukkotiedotusväline massmedium
 • kaskustelualsta diskussionsforum
 • kyky förmåga
 • mediasisältö medieinnehåll
 • mediataito mediekunskap
 • perustaito grundläggande färdighet/kunskap
 • päämäärä mål
 • turvataito kunskaper i säkerhet
 • varjella beskydda (mot)
 • viestintäväline kommunikationsmedel
 • vuorovaikutus växelverkan, samspel
 • välittää förmedla
 • yksityisyys integritet
 • älypuhelin smarttelefon

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/loistava-juttu-8.10176016.html

Dela