LOISTAVA JUTTU 7

Övningen är skapad 2020-11-03 av JennieNykanen. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ajankohtainen aktuell
 • houkutella locka
 • ingressi ingress
 • iskevä fyndig
 • julkaista publicera
 • kiinnittää lukijan huomion fästa läsarens uppmärksamhet
 • kolmen virkkeen mittainen tre meningar lång
 • kuvateksti bildtext
 • kärki poäng, det viktigaste
 • leipäteksti brödtext
 • olennainen väsentlig
 • on seurannut tässä: vad det ledde till
 • otsikko rubrik
 • taphtumajärjestys tässä: i kronologisk ordning, i den ordning något hänt
 • tärkeysjärjestys prioritetsordning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/loistava-juttu-7.10095693.html

Dela