Logistics Wordlist 1

Övningen är skapad 2018-10-30 av tanpir. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ajokoe driving test
 • ajokortti driving licence
 • ajokorttilupa driving licence permit
 • ajoneuvoyhdistelmä vehicle combination
 • ajopäiväkirja log book
 • ajopiirturi tachograph
 • ajopiirturin kiekko tachograph disc
 • alennus discount
 • ammattipätevyys professional competence
 • ammattiyhdistyksen jäsenkortti union membership card
 • apukuljettaja co-driver
 • asiakirja document
 • C-luokan ajokortti category C driving licence
 • CE-luokan ajokortti category CE driving licence
 • eläinten kuljetus livestock transport
 • erikoiskuljetus special transport
 • esikaupunki suburb
 • etuajo-oikeus priority, right of way

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/logistics-wordlist-1.8515118.html

Dela