Living in the United States p 60-61

Övningen är skapad 2016-01-27 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hittills so far
 • ovanlig unusual
 • författare writer
 • djur- och växtliv wildlife
 • förutom besides
 • gård med mjölkdjur dairy farm
 • sirap syrup
 • lönn maple
 • bortsett från except for
 • knappast hardly
 • mäktig mighty
 • åka längdskidor go cross-country skiing
 • grönsak vegetable
 • böna bean
 • ärta pea
 • skydda protect
 • rådjur deer
 • växt plant
 • örn eagle
 • älg moose
 • prärievarg coyote
 • bäver beaver

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/living-in-the-united-states-p-60-61.5705933.html

Dela